Integritetspolicy

Almänna överenskommelser

Som dataoperatör, i enlighet med tillsynskrav i området för betting, har administrationen hos hemsidan Slotogate.com laglig förpliktelse att behandla personlig data för spelaren, som möjliggör deltagandet i spelen och att motta ytterligare tjänster. Denna integritetspolicy förklara vad för typ av personlig data vi samlar och hur vi använder den.

Hemsidans administration använder datan för att förse och förbättra servicen. Genom att använda servicen godkänner du insamling och användning av information som följer denna integritetspolicy.

Notera att denna integritetspolicy är en överenskommelse mellan dig och hemsidan. Vi kan komma att göra ändringar till policyn i framtiden. Ditt fortsatta användande av hemsidan och/eller dess tjänster betyder även ditt fortsatta godkännande av integritetspolicyn.

Insamling av information

Personlig information som vi har begärt för användning eller bearbetning, vilket inkluderar främst:

 • All information som du förser oss med när du fyller i kontouppgifter på registreringssidan, likaså all annan data som du skickar via hemsidan eller via epost.
 • Korrespondens med oss via hemsidan, epost, webbchatt eller andra kommunikationsmedel.
 • Komplett historik av transaktioner från spelarens konto som utfördes via hemsidan eller annan kommunikation.
 • Hemsideinloggningar och dess data, inkommande trafikinformation, IP-plats, webbläsare/enhets-data, händelseloggar, driftloggar och annan trafikinformation som är loggade i vårt system.
 • Dokumentering och bevis lagligen begärt av oss för att verifiera ditt konto för bearbetning av insättningar eller uttag och för att genomföra antibedrägerikoll (på vårt initiativ eller på uppdrag av relevant myndighet). Sådana bevis kan inkludera passkontroll, betalningskvitton, bankkontoutdrag etc.
 • Medverkan i undersökningar och alla typer av betygsättning som utförs av oss emellanåt.

Erhållande av personlig information

Vi kommer ej samla in någon personlig information om dig utan din vetskap. Däremot kan vi komma att automatiskt samla in viss data om dig i fall där du annars skulle ha försett sådan information vid användande av våra tjänster och när du interagerar med oss.

Vi kan också komma att lagligen motta viss personlig information från onlineleverantörer och tjänsteleverantörer, så som bedrägeriförebyggande företag. Därtill kan vi komma att erhålla oss rätten att använda teknisk support från tredjepartsutgivare för att hantera onlinetransaktioner och nyskapt spelinnehåll.

Vänligen notera att vi kan komma att få tillgång till ytterligare information som du försett sådana tjänsteleverantörer och tredjepartse-tjänster. Du kan vara trygg i vetskapen att, i enlighet med vår policy, kommer vi använda erhållen information på detta sätt för att säkerställa dess säkerhet.

Datamottagare

Vi kan överföra information du försett oss till andra enheter inom vår företagsgrupp och våra affärspartners. Dessa inkluderar våra grundande företag, deras grundande företag och alla dotterbolag av de respektive företagen, likaså andra företag som vi har nödvändiga, relevanta överenskommelser och avtal med.

Anställda hos vår hemsida – specifikt de ansvariga för dataskydd, antipenningtvätt, betalningar och antibedrägerianalytiker, supporttjänstarbetare, medlemmar i vårt kundlojalitetsteam, VIP-spelarchefer och vissa andra diverse anställda har tillgång till din personliga information för att utföra deras uppgifter och förse dig med den bästa hjälpen möjligt.

Våra anställda som har tillgång till spelarens personliga information eller är associerad med dess bearbetning har signerat sekretessavtal över konfidentiell information, i enlighet med vad som är nödvändigt för att upprätthålla spelarens personliga informations sekretess efter lagstiftningen inom området av betting, dataskydd och sekretess.

Utfärande av data till tredjepart

Vi säljer och för ej över din data till tredjeparter.

Vi kan komma att lämna ut din personliga information om det krävs enligt lag, bestämmelser eller liknande stämningar eller fullmakt. Vi kan även komma att lämna ut din personliga information till tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ om vi tror detta nödvändigt för att skydda bolagets legitima intressen, dess kunder och relevanta tredjeparter.

Personlig data kommer lämnas ut till tredjeparter i nedanstående fall:

 • Om vi är skyldiga enligt lag.
 • Om hemsidan behöver utbyta data med dess betalningssystem för att underlätta eller tillåta transaktioner enligt deras integritetspolicy.
 • Om det följer våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter och skyldigheter gällande de relevanta licens- och tillsynsmyndigheter, såväl som alla skyldigheter som härrör från annan tillämplig lag och som rör andra tillsynsmyndigheter i andra jurisdiktioner.
 • När företaget anser att avslöjandet av informationen är nödvändigt för att skydda företagets, spelarens eller andras säkerhet, att utreda bedrägeri eller svara på en begäran från myndigheter.
 • Om våra leverantörer av marknadsföringstjänster behöver data för att utföra uppgifter.
 • Till tredjepart med spelarens förhandsgodkännande till denna åtgärd.
 • Vi använder tredjeparts databehandlare för att behandla begränsade personuppgifter för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer stödjer webbplatsen, särskilt som värdtjänst och annat arbete med webbplatser, marknadsföring, analyser, förbättring av webbplatsen och nyhetsbrev via epost. Vi garanterar att överföringen av personuppgifter till mottagaren följer tillämplig dataskyddslagstiftning och att samma skyldigheter åläggs behandlaren, såsom krävs av oss enligt det relevanta serviceavtalet.
 • Utöver ovanstående kan vi också utlämna personuppgifter om vi förvärvar nya företag. Om företaget utför interna förändringar i infrastruktur, såsom företagssammanslagning eller förvärv/delförvärv av annat företag, är det sannolikt att våra kunders personuppgifter blir inkludeerade i försäljningen eller överlåtelsen. Enligt vår policy kommer vi informera våra spelare via epost innan sådan överlåtelse av personuppgifter påbörjas.

Lagring och säkerhet av användardata

Som anges i våra almänna villkor kan du och webbplatsen när som helst besluta att stänga ditt konto. Efter att du har stängt ditt konto kommer vi att hålla dina uppgifter skriftliga så länge det krävs enligt lag. Dessa uppgifter kommer uteslutande att användas i fall de behöriga myndigheterna begär sådana uppgifter i samband med finansiella- och skatterapporter, bedrägerier, penningtvätt eller utredning av annan olaglig verksamhet.

Vi bekräftar härmed att när vi samlar in och behandlar din personliga information för att hantera ditt spelarkonto är vi skyldiga att följa strikta lagbestämmelser om skydd av personuppgifter.

Därav försöker vi skydda din personliga information och säkerställa din integritet enligt bästa affärspraxis och reglement. I enlighet med policyn att tillhandahålla säkra tjänster till spelare kommer vi att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa säkerheten för all data som du tillhandahåller.

Kontakta oss

Du kan alltid kontakta oss med frågor relaterade till vår policy om du vill:

 • Bekräfta att den personliga information vi har samlat in är korrekt.
 • Fråga om hur vi använder din personliga information.
 • Förbjuda vidare användning av dina uppgifter för marknadsföringsändamål.
 • Uppdatera eller korrigera den information du har tillhandahållit.