Under kärlekens fana: Hur påsken vinner hjärtan och förbinder oss alla

Under kärlekens fana: Hur påsken vinner hjärtan och förbinder oss alla

När den stilla veckan är över oss måste vi förenas under kärlekens fana för att kämpa för mänsklighet och rättvisa som alltid kommer att segra över mörkret och lysa upp vår väg mot eviga härligheten. De dagarna före påsken har alltid varit en symbol för hopp och harmoni, de eviga värden som aldrig kommer att gå ur modet och som ständigt kommer att påminna oss om de uppoffringar som har gjorts av Jesus. Högtidens religiösa och sakramentala betydelse kan inte underskattas.

Traditionellt har påskfirandet varit knutet till upprepade seder av botgörelse, bön och förlåtelse. Den andliga och moraliska övertygelsen av mänsligheten är ett solitt bevis på Guds närvaro i var och ens liv. Den godhet som gör oss hela och fungerar som en ledstjärna i mörkret är vår väg mot medkänsla. I dessa oroliga tider görs offren varje dag, de offer som stärker vår tro på mänskligheten och människor oavsett nation, ras eller kön.

Våra hjärtan går till det ukrainska folket i deras kamp för frihet och självständighet. Vi står i vördnad när vi observerar den kamp som pågår i det här urgamla land. Vi ber om det bästa eftersom ukrainarna visar ett enastående exempel på mod i sina dagliga bedrifter av medkänsla, broderlig kärlek och sympati som aldrig kommer att glömmas. Vi uttrycker också vårt starka stöd till de krigare som riskerar liv i dessa svåra tider: deras ansträngningar, varje ukrainares ansträngningar, kommer aldrig att gå till spillo. Vår uppriktiga förhoppning är att denna påsk kommer att ge mänskligheten och det ukrainska folket inget annat än fred när vi ser hur de stiger upp ur askan och bygger en ny värld medan den heliga veckan närmar sig.

Vi gratulerar uppriktigt användare och gäster av vår resurs till den ljusa högtid! Må det alltid finnas kärlek, harmoni och fred i era hem. Glad påsk! Vänliga hälsningar, SlotoGate-team!